Keltské Reiki – Celtic Reiki

 KELTSKÉ REIKI (CELTIC REIKI) je obdobou USUI-DO REIKI, využívá vibrací Země a vybraných stromů i keřů za účelem vytvoření vhodného prostředí pro energetické léčení. Tento typ REIKI energie kopíruje frekvenci (vibrace) rozličných stromů a keřů, takže její přirozeností je pracovat v souladu s původní keltskou moudrostí. KELTSKÉ REIKI je přeneseně „Zemskou REIKI“, jež je více přijímána kořenovou čakrou, než skrze korunní čakru (případ USUI-DO REIKI). To by se dalo v některých ohledech přirovnat ke KUNDALÍNI REIKI, až na to, že KELTSKÉ REIKI spíše vytváří podobné podmínky jako tradiční USUI-DO REIKI, i když je tato původní forma značně ovlivněna keltskými energetickými technikami

Zasvěcením do KELTSKÉHO REIKI se nejen všestranně zvýší Vaše síla, ale daleko více zodpovídáte za přírodu a její průvodce i všechny přírodní duchy. Ti Vám koneckonců sami propůjčili možnost používání jejich zvláštní energie. Možná si časem budete přát propojit se daleko více se stromy, strávíte nějaký času užíváním si jejich energií, což díky této komunikaci v konečném důsledku nejen napomůže planetě samotné a stromům na ní rostoucím, ale možná také obdržíte nové symboly, vzhledem k tomu, že keltský Ogham, ještě není kompletní.  

    Každopádně buďte opět připraveni na možné čistící procesy, jež i toto zasvěcení doprovází.

     Symboly KELTSKÉHO REIKI se spolu mohou kombinovat za účelem vytvoření nových energií, vibrací, jež přímo odkazují na konkrétní „energii Lesa“. Každý les (tak jako člověk) je individualita a je tím jedinečný, jelikož je složen z rozdílných kombinací stromových energií. Písmena keltské abecedy se dají použít pro vytvoření SLOV, která pak mohou sloužit pro napsání „knihy“ léčebných praktik a léčit tak jednotlivé symptomy nemoci i nemoc jako celek.

Trojice KELTSKÉHO REIKI je velice silná: Energie, Moudrost a Život kombinovaná ve velice zajímavé syntéze.