Kundalini  Reiki

Na Kundalini-Reiki je třeba se dívat jako na paralelní vývoj k Usui-Reiki. Kundalini-Reiki se lze naučit, aniž by bylo nutné předtím projít jiným stupněm reiki. Kundalini-Reiki se předává zasvěcením. Nepracuje se symboly a mantrami, proto je velice snadné se Kundalini-Reiki naučit.

Kundalini-Reiki bylo uvedeno dánským učitelem meditace Ole Gabrielsenem a jeho vědění bylo Chanelováno Nanebevzetým Mistrem Kuthumi, který dává v dnešní době změn toto učení všem nesobeckým lidem k dispozici. Mistrovská energie čistí těla i Ducha a vyjasňuje problémy ega. Je podporováno univerzální vědomí, láska a harmonie. Zasvěcení se předává zpravidla jako zasvěcení na dálku, takže je jednoduché se učit od nejlepších učitelů světa.