Plamen Centrálního Slunce

Je mnoho energii, které nás obklopují. Je mnoho aspektů života, které nás ovlivňuji. Slunce však patří mezi ty, bez kterého je lidský život a život vůbec nemyslitelný. Mám tu čest Vám zde presentovat jednu novou energii, do které jsem byl  zasvěcen Mistrem, kterého zasvětil člověk, který si říká Lorimus. Zasvěcení do této energie, bylo pro mne velkým zážitkem. Ovšem daleko větším bylo začít tuto energii používat. Během používaní, se totiž začíná rozsvěcovat slunce ve Vás. Nejvíce mně k tomu napadá přirovnání známého moderátora počasí slunce v duši. O tom jak Lorimus byl zasvěcen do této energie Vám přinášíme informaci zde:

V roce 2004 jsem byl zasvěcován do Isisiných mystérií. Jsou to speciální zasvěcení  při kterých se ukazují nejdůležitější momenty z našich inkarnací. V jedné velmi živé a citelné vizi jsem byl v Egyptě. Začalo to pohledem letícího ptáka, v němž bylo mé vědomí, které sledovalo pyramidy ležící pode mnou. Chtěl jsem se zaměřit na své tělo a uviděl jsem jej ležící na velkém kamenném podstavci uprostřed pyramidy. Nejdřív jsem si myslel, že jsem mrtvý, neboť kolem mne stáli postavy zahalené do rouch a u mé hlavy byl kněz, který byl celý v černém s kónickým kloboukem a se zlatými znaky na rouchu i klobouku. Ale za chvíli se začalo něco dít. Středem pyramidy proudil mohutný proud energie a přímo do mé srdeční čakry. V tu chvíli jsem to cítil i na svém fyzickém těle (z čehož jsem byl velmi překvapen, neb jsem znal charakter vizi z regresí a jiných…). Byl to obřad zasvěcení. Postavy začali odříkávat nějaké formule a pracovali s energií,  která přicházela. Kněz mi začal kreslit různé znaky na korunní čakru (jeden ze symbolu byla velmi zajímavá hvězda), vše se začínalo rychle stupňovat. Pak to skončilo rozsvícením světla (tímto zasvěcením jsem dosáhl určitého vědomí a tím pádem i vibrací mích těl). Pak obřad pokračoval ve specializovaných lázní (aspoň já jsem to tak vnímal) v kterých jsem byl poléván vodou, která měla nesmírně překvapivý účinek!  Vždy když jsem byl poléván,  jsem pocítil elektrický chladivý proud živé energie,  která prostupovala mé tělo-bylo to nesmírně osvěžující a posilující. Od té chvíle jsem chápal výraz živá voda. Po této očistě a oživení touto energií jsem byl doveden do místnosti, kde byl ve zdi zvláštní sloupcovitý výřez. Tam jsem byl postaven a ucítil mohutný tah energie stoupající ze zdola,  až velmi vysoko nahoru. Cítil jsem jak se každá buňka všech mých těl dostává do harmonie,  a energie,  do které jsem byl zasvěcen, se integruje. Pak mi byly předány instrukce, jak s touto energií pracovat a začalo moje učení a práce chrámu zasvěcenému slunci. Respektive Bohu Ra, což byla energie, do které jsem byl zasvěcen. Až vize skončila byl jsem stále ve změněném stavu vědomí a říkal jsi, proč jsem ještě mimo. A v tu chvíli kněžka Isis (která mně zasvěcovala do mystérií) uviděla toho Kněze z mé vize v éterické formě s námi v pokoji. Byl tam, aby mi otevřel v plné síle kanál pro tuto energii,  tak,  jak jsem to měl v té době. A tak se taky stalo-plně jsem přijal toto požehnání a vychutnával zářivé energie tekoucí přes mou hlavu To byla  má první zkušenost (v této inkarnaci) s energiemi slunce. Další pak nastala o rok později na jednom setkání, kdy při meditaci jsem cestoval až k Centrálnímu Slunci. Dostalo se mi pomoci od jednoho muže, který mi poskytl část své energie,  abych se mohl dostat až k němu. Když jsem byl u něj tak jsem uviděl, že na tomto obrovském slunci jsou města. Že zde žije celé společenství bytostí, které existují ve vyšších dimenzích a zde se vyvíjejí. Pak se mé vědomí přesunulo do hlavního města, hlavního chrámu (nazývám to chrámem neboť můj vjem byl že je tato místnost obrovská a přenádherně zdobená). Trvalo delší dobu,  než jsme si zvykl na tu úroveň světla a mohl rozlišovat jednotlivé bytosti předměty a vše okolo. V jednu chvíli jsem uviděl přenádhernou postavu sedícího muže, který se mně v myšlenkách ptal,  proč jsem tady a já mu odpověděl pro to abych mohl mocnějším způsobem žehnat lidem. A on se usmál a vše se dělo k přípravám mého zasvěcení. Když jsme se díval okolo toho trůnu, na kterém seděl, uviděl jsem čtyři velmi vysoké postavy. Byli několikanásobně vyšší než tento král. Byli to Čtyři Velcí Archandělé tohoto slunce. Byl jsem jimi ohromen. Než jsem se mohl dostat z toho ohromení tak jsem již stál uprostřed tohoto chrámu a mohl jsem vidět jeho velikost a nesmírnou krásu, která dýchala boží dokonalostí. Stál jsem na znaku, který byl v kruhu, a kolem mne stáli ti Velcí archandělé a mezi nimi byl i král. Pak mi někdo řekl, abych se posadil a já se zeptal kam? Ale už tu za mnou stála přenádherně zdobená židle, celá ze zlata s lemováním nějaké zářivě modré látky (aspoň takový jsem měl z toho dojem-ona stejně zářila celá…). A pak začalo zasvěcování. Cítil jsem, jak se rozhořívá můj vnitřní plamen, který svítil čím dál víc. V jednu chvíli mne objímal a pak se rozšířil natolik, že mé světlo naplňovalo celou místnost. Pak po oslepující záři vše skončilo. A já stál s plamenem v sobě a se sluneční pletení tak skvostnou, že jsem pochyboval,  jestli je moje. Vyjádření mích díků bylo veliké, a přesto jsem měl pocit, že to zdaleka nestačí za tak velké požehnání. Řekli mi, že je mohu kdykoli zavolat a pracovat s tímto plamenem-s Plamenem Centrálního Slunce-onoho velkého slunce za sluncem, jež není vůbec horké, ale která má tisíckrát osvěžující účinek než letní závan větru. Bytost jako je slunce, které dává 24 hodin denně lásku a čistý život. V blízkosti tohoto velkého slunce není těžké dodržovat boží zákony, avšak naše planeta, která je od něj daleko (skoro až na konci galaxie) by potřebovala více světla. A proto se nyní toho mnoho děje, aby celá planeta vzestoupila a byla tak hvězdou světla a ne hvězdou stínů (jak je někde nezívána). A proto by to světlo, které v nás svítí, mělo zářit plnou silou světa jako při jeho zrození v tom největším slunci ze sluncí.

Malá poznámka na okraj. Sluneční paprsky se stávají teplem až při vstupu do zemské atmosféry. Jinak slunce není tak teplé jak se všeobecně myslí. Výrazem největší slunce ze sluncí myslím to největší slunce, které je. Ne, Centrální. Neb ve vesmíru je Třísluneční systém.