Metoda  SRT  –  Spiritual  Response  Therapy

 

          Odstraňuje negativní programy, energie,  přesvědčení, traumatické zážitky a další bloky pomocí Vyššího Já. Velkou výhodou je, že duchovní léčení prostřednictvím SRT je bezbolestné, vcelku příjemné a klient prakticky nic nedělá. Z klientova pohledu probíhá léčba formou rozhovoru s léčitelem, během něhož mu jsou postupně odstraňovány negativní programy a energie, aniž by si to klient sám uvědomoval. Vyjímkou jsou sensitivní klienti, kteří u sebe změny při odstraňování bloků pociťují.

         Celé léčení je závislé jen a pouze na Vyšším Já a na stoprocentní kvalitě komunikace s ním. Vyšší Já udělá vždy pouze to co je v zájmu klienta. Použitím metody SRT není možné jakkoliv ublížit, ani způsobit další problémy.

         Existuje samozřejmě mnoho problémů, kde může SRT pomoci, ale je zapotřebí si pamatovat, že léčba probíhá v duchovních sférách, která ale může mít v některých případech i příznivý vliv na fyzický stav klienta. Výsledky po SRT bývají často ohromující.

 

Metoda  SR  –  Spiritual  Restructuring

 

             Z velké části využívá metodu  SRT, jejíž technika se kombinuje a propojuje s prací na těle. Tato metoda je účinná při problémech na těle. Jako příklad můžeme uvést bolest zad, kloubů atd. Odstraňují se zde například bodné, řezné rány a bičování z minulých životů.

          Velkou výhodou je, že při této metodě se pracuje na všech úrovních – fyzické, mentální, emocionální a duchovní.